Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу

§ усна відповідь на питання 1 оцінка

Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу, комплекс тестових завдань у СУНП «УНІВЕРСУМ»

Контрольні питання:

1.Мова народу та психологія (О.О. Потебня)

2. Психологія колективної свідомості (Е. Дюркгейм)

3. Дайте визначення закону партиципації

4. Які основні риси має первісна свідомість?

5. Які смисли вкладає у поняття аперцепції О.О. Потебня?

Тема 16.

Мета:поглибити знання студентів про зоопсихологічні дослідження; психотехніку, соціально та культурно-історичну психологію означеного хронологічного періоду

Професійна спрямованість: актуалізувати здатність студентів до чіткого, ергономічного мислення

План

Заняття 11: Розвиток галузей психології в кінці 19 – початку 20 століття

Теоретичні питання:

  1. Зоопсихологія
1.1. Дослідження Ч. Дарвіна в галузі зоопсихології 1.2. Інтелект тварин в контексті еволюційної теорії (Дж. Романес) 1.3. Закон економії Ллойд-Моргана 1.4. Теорія Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу тропізмів Ж. Леба 1.5. Проблема психологічної термінології в зоопсихології (А. Бете) 1.6. Зоопсихологія в Росії (В.А. Вагнер)
  1. Соціальна і культурно-історична психологія
2.1. Психологія народів В. Вундта 2.2. Навіювання та гіпноз в соціальній психології (Льєбо, Шарко, Тард) 2.3. Психологія натовпу Г. Лебона 2.4. Розуміюча психологія В. Дільтея 2.5. Гормічна концепція В. Мак-Дугалла
  1. Психотехніка
3.1. Розвиток профорієнтації (Парсон) 3.2. Індустріальна психологія (Г. Мюнстерберг)

Рекомендована література:

& Підручники

1. Ярошевский М.Г. История психологии – М.: Мысль, 1966. – 565 с.

2. Роменець В.А. Історія психології – К.: Вища школа, 1978. – 439 с.

3. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 614 с.

4. Степанов С.С. Психология в лицах. – М.: Изд-во ЭКСМО Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу-Пресс, 2001. – 384 с.

? Першоджерела та інтернет

5. Дильтей В. Описательная психология. – СПб.: "Алетейя", 1996 – 160 с.

6. Лебон Г. Психология народов и масс – СПб.: Макет, 1995 D:\md\Навчальна робота\History of psy\Hrestomaty\Word_text

7. Вундт В. Проблемы психологии народов – М.: Издательство "Космос", 1912. http://www.magister.msk.ru/library/ philos/vundt04.htm

Самостійна робота:

? Біографічний словник: Дж. Романес, Ж. Леб, А. Бете, В.А. Вагнер, В. Вундт, Льєбо, Шарко, Тард, Г. Лебон, В. Дільтей, В. Мак-Дугалл, Г. Мюнстерберг, Парсон

? Конспектування основних положень (всі студенти, крім тих, що готують реферати):

Þ Г. Лебон “Психологія народів і мас” (в кн. 6)

Þ В. Дільтей “Описова психологія” (в кн. 5)

? Інформаційне повідомлення (3 студенти Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу):

Þ 6 статей з історії психології в психологічних журналах.

? Реферати та обговорення (4 студенти):

Þ “Життя Вільгельма Вундта” (за кн. 4)

Þ “Психологія народів В. Вундта”

Þ “Психологія натовпу в роботах Г. Лебона”

Þ “_________________” (вибір теми за бажанням)

Завдання для самостійної роботи

§ опрацювати питання 1 година
§ опрацювати основні поняття 0,5 години
§ біографічний словник 0,5 години
§ конспектування першоджерел 2 години
§ інформаційне повідомлення 1 година
§ підготовка реферату 1 година


documentapbzoub.html
documentapbzwej.html
documentapcador.html
documentapcakyz.html
documentapcasjh.html
Документ Оцінювання. Інформаційні ресурси: електронна хрестоматія до курсу