Етіологія

Збудник туберкульозу – Mycobacterium tuberculosis (MБT) – патогенна бактерія роду Mycobacterium, типу актинобактерій (Actinobacteria) (рисунок 11.1). Туберкульоз людини і тварин викликають представники Mycobacterium tuberculosis complex, ряд інших представників роду викликає інші, у тому числі опортуністичні інфекції людини і тварин.

Серед збудників туберкульозу основними є:

· M. tuberculosis – збудник туберкульозу людини;

· M. bovis – збудник туберкульозу великої рогатої худоби;

· M. africanum – африканський вид, виділений у західній Африці, йому притаманні риси двох попередніх видів.

M. tuberculosis має вигляд тонких, дещо вигнутих гомогенних або зернистих паличок довжиною 0,8-5 мкм, товщиною 0,3-0,5 мкм. MБT відносяться до прокаріот; у їх цитоплазмі немає високоорганізованих органел (мітохондрій, апарату Гольджі, лізосом); вони нерухомі, не утворюють Етіологія спор і капсули. Аероби, розмножуються зазвичай бінарним поділом, рідше – брунькуванням. Цикл поділу материнської клітини на дві дочірні займає 22-24 години, хоча виділяють штами, які розмножуються швидше, повільніше або знаходяться у латентному стані. Іншими особливостями є кислотостійкість, лугостійкість, стійкість до спирту.

В бактеріальній клітині диференціюється:

· мікрокапсула – стінка з 3-4 шарів товщиною 200-250 нм, міцно пов’язана з клітинною стінкою, складається з полісахаридів, захищає MBT від впливу факторів зовнішнього середовища. Не володіє антигенними властивостями, але проявляє серологічну активність;

· клітинна стінка – обмежує мікобактерію зовні, забезпечує стабільність розмірів і форми клітини, механічний, осмотичний і хімічний захист. Містить ліпіди, з фосфатидною фракцією яких зв’язують вірулентність мікобактерій;

· гомогенна цитоплазма Етіологія;

· мембрана цитоплазми – включає ліпопротеїнові комплекси, ферментні системи. Формує внутрішньо цитоплазматичну мембранну систему (мезосому);

· ядерна субстанція – включає хромосоми і плазміди.


Мікобактерія туберкульозу. Скануюча електронна мікроскопія.

МБТ можуть утворювати L-форми, що мають знижений рівень метаболізму та ослаблену вірулентність або дуже дрібні фільтрівні форми, які виділяються у хворих, що тривало приймали протитуберкульозні препарати.


documentapbydun.html
documentapbylev.html
documentapbyspd.html
documentapbyzzl.html
documentapbzhjt.html
Документ Етіологія